ราคาหลักทรัพย์
THRE
1.09 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.03 (-2.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
1,866,800
วันก่อนหน้า:
1.12
ราคาเปิด:
1.10
ราคาเสนอซื้อ:
1.08
ราคาเสนอขาย:
1.09
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.11 - 1.07
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.56 - 0.78