ราคาหลักทรัพย์
THRE
1.12 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.02 (-1.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
4,065,700
วันก่อนหน้า:
1.14
ราคาเปิด:
1.15
ราคาเสนอซื้อ:
1.12
ราคาเสนอขาย:
1.13
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.15 - 1.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.56 - 0.78