ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ :

เลขที่ 100/3-4 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: (662) 660 6111 ต่อ 2510

อีเมล: ir@thaire.co.th

แผนที่ GOOGLE

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

*ช่องที่ต้องกรอก